Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 15.06.2021 klo 17:00 - 19:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
103   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
104   PROTOKOLLJUSTERARE
105   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
106 FÖRBINDELSE TILL SILMU RF:S VERKSAMHET UNDER FINANSIERINGSPERIODEN 2021 - 2027
107 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM BYGGANDET AV VINDSKYDD TILL RASTPLATSER LÄNGS NATIONALSTADSPARKENS FRILUFTSLED
108 SVAR PÅ MIKA VARPIOS FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV KOSTNADERNA FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN
109 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM FÖRBÄTTRING AV KUNGSVÄGENS SÄKERHET
110 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM FRÄMJANDET AV MUSEIPROJEKTET ARTS & RIVER CENTER
111   BORGÅS DELTAGANDE I BYGGANDET AV EN GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS LANDSVÄG 170 MELLAN BRANDKÅRSVÄGEN - STADENS GRÄNS
112 ÄNDRING AV DETALJPLAN, ÖSTRA ÄNDAN AV ALEXANDERSGATAN, STADSDELAR 4 OCH 5, DP 531
113   BESLUT OM UNDANTAG, S-MARKET NÄSE, TILLFÄLLIG OBEMANNAD BRÄNSLESTATION, VÄSTRA ÅSTRANDEN
114   UNDANTAGSBESLUT, HAIKOTRÄSKVÄGEN 3, HAIKO - LASARETTET
115   UNDANTAGSBESLUT, BJÖRKBACKAVÄGEN 8, ERNESTAS
116   UNDANTAGSBESLUT, HAMMARS
117   UNDANTAGSBESLUT, KROKSNÄS
118   UNDANTAGSBESLUT, VECKJÄRVI
119   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, ANDERSBÖLE
120   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, NORRVECKOSKI
121 TILLÄGG TILL KOMMUNTEKNIKENS AVGIFTER 2021

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Antas Camilla ledamot
Björkman Patrik ledamot
Grönman Jarmo viceordförande
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Kilpirinne Ritva ledamot
Pynnönen Kristel ordförande
Valtonen Mikko ledamot
Varpio Mika ledamot
Blomander Nicolina repr. för ungdomsfullm.
Hällström Kari kommuntekn.chef
Jalonen Jaakko stadsst. ordf.
Lundqvist Anna-Stiina stadsst. repr.
Mikkola Pekka planläggare
Mollgren Dan stadsplan.chef
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbplats