Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 25.05.2021 klo 17:00 - 18:56 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
58   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
59   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
60 BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH SYSSELSÄTTNINGSPROJEKT ÅR 2021
61   AKTUELLA ÄRENDEN
62 DET EKONOMISKA LÄGET, APRIL 2021
63 REDOGÖRELSEN OM BEHOVEN AV ATT REFORMERA INTEGRATIONSFRÄMJANDET
64 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
65 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
66 MEDDELANDEN

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Sundqvist Björn vice ordförande
Forsblom Annette ersättare
Hagström Ritva ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Bärlund-Hämäläinen Petra sakkunnig, Borgå stad
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Liukko Kati sakkunnig
Muikku Raisa sakkunnig
Ojanperä Olli tf. förvaltningschef, sekreterare
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Salo Julia ungdomsfullmäktige

Nähtävilläolo  
Borgå stads websidor 04.06. - 25.06.2021