Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 17.05.2021 klo 16:00 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
171   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
172   PROTOKOLLJUSTERARE
173   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
174 ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025
175 ÄNDRING AV DETALJPLAN, ÖSTRA ÄNDAN AV ALEXANDERSGATAN, STADSDELAR 4 OCH 5, DP 531
176 ALLMÄNNA TOMTÖVERLÅTELSEVILLKOR OCH PRISER 1.9.2021-31.8.2021
177   BUDGETÄNDRING / KOMMUNFÖRSÖK MED ANKNYTNING TILL SYSSELSÄTTNING
178 UPPFÖLJNINGSRAPPORT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2021
179   ÄNDRING AV DISPOSITIONSPLANEN / FÖRDELNING AV STADSSTYRELSENS CENTRALISERADE RESERVERINGAR
180 UTLÅTANDE OM FINANSIERINGEN AV BEREDNINGEN AV VÄLFÄRDSOMRÅDET
181 TILLSÄTTANDE AV VALNÄMNDER (KOMMUNALVALET 2021)
182 SEPARATA INSAMLINGSSTÄLLEN FÖR PLASTFÖRPACKNINGAR I GLESBYGDEN
183 NÄMNDERNAS BESLUT
184   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
185   AKTUELLA ÄRENDEN
186 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karén Laura ersättare
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Suhonen Irja projektchef

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 29.6-20.7.2021