Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Esityslista 15.06.2021 klo 17:00 -
Mötet hålls på distans via Teams, ärenden 1-6 behandlas tillsammans med finskspråkiga utbildningsse

Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3   ARBETSORDNING FÖR MÖTET
4   PILOTPROJEKT MED FINLANDSMODELLEN FÖR HOBBYVERKSAMHET I BORGÅ
5 LÄGESGRANSKNING ÖVER LÄSKUNNIGHETSPROJEKTENS FRAMSTEG
6 VÅRDNADSHAVARENKÄT 2020-2021
7 UPPDATERAD LÄROPLAN FÖR A1-SPRÅKET
8   UTVECKLINGSPROJEKT FÖR ELEVHANDLEDNINGEN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN
9 BORGÅ STADS BUDGETARBETE FÖR BUDGETEN 2022
10   FORTSÄTTNING PÅ TUTORVERKSAMHETEN
11 ARBETSLIVSKOMPETENS OCH ENTREPRENÖRSKAP I BORGÅS GRUNDSKOLORS LÄROPLAN
12   ELEVER I HEMUNDERVISNING LÄSÅRET 2020-2021
13 PILOTPROJEKT FÖR ATT FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT SKÖTA REKTORSUPPGIFTERNA
14 PLANERINGEN AV LÄSÅRET 21-22 OCH BEAKTANDET AV CORONA-PANDEMINS FÖLJDER
15 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Osallistuja Tehtävä
Kulju Mikael ordförande
Hiltunen Mikael viceordförande
Blomqvist Tom medlem
Antman Sofia medlem
Dadda Paola medlem
Mattsson Emilia medlem
Lassi Tomi medlem
Karlsson Anette stadsstyrelsens repr.
Halttunen Olivia ungdomsfullmäktiges representant
Lindström Rikard utbildn.dir., sekr.
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
Jalonen Jaakko stadsstryrelsens ordf.
Gustafsson Sari tf bildningsdirektör
Öhman Minna utvecklingschef
Paljakka Sanna projektkoordinator
Rapo Niklas kvalitetsansvarig
Neira Mikaela arbetsgruppens ordförande