Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 17.06.2021 klo 17:00 - 19:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
61   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
62 VÅRDNADSHAVARENKÄTER INOM UTBILDNINGSTJÄNSTERNA OCH TJÄNSTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
63 GODKÄNNANDE AV MEDBORGARINSTITUTETS LÄROPLAN FÖR UTBILDNING I LITTERACITET FÖR VUXNA INVANDRARE 2020-2022
64   BILDNINGSSEKTORNS PROJEKTPORTFÖLJ OCH STADENS NYA ELEKTRONISKA VERKTYG FÖR HANTERING AV PROJEKTPORTFÖLJEN
65 LÄROPLAN FÖR DEN ALLMÄNNA LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING I DANS, TANSSIVA PORVOO
66   BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
67 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
68   FÖR KÄNNEDOM
69   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Uski Nina stadsstyr.repr.
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Flykt Ronja ungdomsfullm.
Forsberg Erja sekreterare
Häkkinen Jaana led.för småbarnspedag.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Lindholm-Ahlefelt Anders kultur- och fritidsdir.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Rapo Niklas kvalitetsansvarig
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Talvitie Anna kvalitetsansvarig
Tuominen Mervi förvaltningssakkunning
Öhman Minna utvecklingschef

Nähtävilläolo  
29.6.2021-19.7.2021