Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 15.06.2021 klo 17:01 - 20:08 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
66   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
67   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
68   TILLÄGGSLISTA
69   AKTUELLA ÄRENDEN
70 NULÄGET FÖR FUNKTIONSHINDERSERVICEN I ÖSTRA NYLAND OCH INTENSIFIERING AV SAMARBETET, ETT SAMMANDRAG AV PROJEKTET 01.09.2019-31.05.2021
71   Asia ei ole vielä julkinen
72 UPPDATERING AV ANVISNINGEN OM KLIENTAVGIFTER SAMT KONSEKVENSERNA AV ÄNDRINGEN AV KLIENTAVGIFTSLAGEN
73   DELTAGANDE I HANSEL AB:S GEMENSAMMA UPPHANDLING AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSPERSONAL
74 EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ
75 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
76 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
77 MEDDELANDEN
78 FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT D-VITAMIN BEAKTAS I UTKOMSTSTÖD JOONAS DACHINGER 28.03.2021

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Forslund Jaana sakkunnig, Borgå stad
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Melén Matias sekreterare
Nyqvist Meritte sakkunnig, Borgå stad
Ojanperä Olli tf. social- och hälsovårds direktör
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Suhonen Irja sakkunnig, Borgå stad
Hintikka Hilma ungdomsfullmäktige

Nähtävilläolo  
Borgå stads websidor 02.07. - 22.07.2021