Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Social- och hälsovårdsn.

§ 130

21.11.2019

 

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS BESLUT 22.10.2019 § 112

 

SOHÄN 21.11.2019 § 130

 

 

 

Beredning och ytterligare information: förvaltningschef Salla Paavilainen, 040 6761453 och stadsjurist Olli Ojanperä, 050 5748010, fornamn.efternamn@borga.fi  

 

 

Handikapprådet i Borgå 18.11.2019 har genom en begäran om omprövning krävt rättelse av social- och hälsovårdsnämndens beslut 22.10.2019 § 112. Genom det beslut vars omprövning begärs har Borgå stad beslutat om valet av upphandlingsförfarande och beslutat att inleda ett beredningsarbete vars mål är att förverkliga den färdtjänst som handikappservicelagen kräver. 

 

 

Det beslut vars omprövning begärs innehåller ett särskilt förbud mot ändringssökande. Förbudet motiveras med att beslutet i enlighet med 136 § i kommunallagen endast gäller beredning eller verkställighet. Ett allmänt kännetecken för beslut som berörs av förbud mot ändringssökande är att ärendet i ett senare skede kommer att avgöras genom ett separat beslut. Möjligheten att begära omprövning eller att överklaga gäller beslut som innehåller ett slutgiltigt avgörande i sakfrågan.

 

 

Beredningen av en upphandling eller inledandet av sådan beredning varken utgör eller innehåller ett särskilt beslutsskede som en del av en upphandlingsprocess. Ett förtydligande beslut om valet av upphandlingsförfarande kan av ett behörigt organ fattas närmast i sådana fall där avsikten är att genomföra en upphandling genom gemensamma arrangemang som upphandlingslagen möjliggör eller annars på ett sådant sätt att ett separat beslut önskas som stöd. I detta fall var tanken att genomföra upphandlingen med gemensamma krafter tillsammans med många kommuner, vilket förutsatte social- och hälsovårdsnämndens beslut om viljan att börja bereda en sådan upphandling. 

 

 

Upphandlingen kommer senare att avgöras med ett förvaltningsbeslut, och i det beslutet kan ändring sökas av den som är part enligt 145 § i upphandlingslagen. Kommunmedlemmens rätt att söka ändring gäller också i övrigt endast s.k. småskaliga upphandlingar under det tröskelvärde som anges i upphandlingslagen. Enligt 123 § i upphandlingslagen ska beslut endast fattas om de avgöranden som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning. 

 

 

Med beaktande av de ovan nämnda rättsnormerna och deras vedertagna tolkning ska valet av upphandlingsförfarande eller det kommunala organets avgörande om modell inte betraktas som ett beslut i vilket ändring kan sökas. 

 

Social- och hälsovårdsdirektören: 

Social- och hälsovårdsnämnden avvisar begäran om omprövning. 

 

 

Beslut:

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt avvisa begäran om omprövning.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa