Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Social- och hälsovårdsn.

§ 122

21.11.2019

 

ÄNDRING AV NAMNET ÖSTRA NYLANDS SOCIALJOUR TILL ÖSTRA NYLANDS SOCIAL- OCH KRISJOUR FRÅN 1.1.2020

 

SOHÄN 21.11.2019 § 122

 

 

Beredning: servicedirektör Maria Andersson, maria.andersson@borga.fi, tfn 040 510 9932 och vik. servicechef Kristina Huopalainen, kristina.huopalainen@borga.fi, tfn 040 778 4498

 

Med socialjour avses ordnande av nödvändig och brådskande socialservice och andra stödinsatser i olika sociala nöd- och krissituationer vilken tid på dygnet som helst.

 

Social- och hälsovårdsministeriet styr kommunerna i ordnandet och utvecklandet av socialjourverksamheten. Om socialjour föreskrivs i socialvårdslagen (SVL § 29).

 

Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas och det aktiva arbetets andel ökas genom stärkning av personalresursen med två socialarbetare och en socialarbetsledare Målet är att socialjouren från och med 1.1.2010 ska ansvara för det akuta krisarbetet dygnet runt i alla kommuner i samarbetsområdet.

 

Ledningsgruppen för Östra Nylands socialjour behandlade namnändringen vid sitt möte 21.10.2019. Ledningsgruppen föreslår att det nya namnet från och med 1.1.2020 är Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys / Östra Nylands social- och krisjour.

Social- och hälsovårdsdirektören:

Social- och hälsovårdsnämnden godkänner namnändringen.

 

 

Beslut:

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt godkänna namnändringen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa