Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Social- och hälsovårdsn.

§ 131

11.12.2018

Social- och hälsovårdsn.

§ 124

21.11.2019

 

LEDIGA BOSTÄDER PÅ ÄPPELBACKEN ERBJUDS SOM BOENDEALTERNATIV FÖR ÄLDRE BORGÅBOR

 

SOHÄN 11.12.2018 § 131

 

Beredning: Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen (040 676 1374, ann-sofie.silvennoinen@borga.fi), vik. förvaltningschef Johnny Holmström (040 4899 811, johnny.holmstrom@borga.fi), vik servicedirektör (040 585 3357, lea.laakso@borga.fi) jurist Johanna Andersson (040 741 7383, johanna.andersson@borga.fi)

 

Äppelbackens servicecenter erbjuder serviceboende för äldre personer som inte längre klarar sig hemma med hemvård och stödtjänster. De av nämnden fastställda servicekriterierna styr valet av boende.

 

På Äppelbacken finns sammanlagt 76 servicebostäder, av vilka 61 är enrummare och 15 är tvårummare. Efter färdigställandet av renoveringen på hösten 2017 har användningsgraden på servicecentret ökat stadigt, men till tvårummarna har det varit svårt att finna hyresgäster som uppfyller beviljningsgrunderna för denna service.

 

Otrygghet om ekonomi och hälsa, hjälplöshet, ensamhet och ångest samt situationer med många samtidiga problem innebär en stor risk för marginalisering också bland de äldre. För att förbättra helhetssituationen är en lösning på bostadssituationen av största betydelse. Stad, social- och hälsovårdssektorn i Borgå genomför ett experiment och undersöker möjligheterna att utveckla verksamheten. Förstärkning av känslan av gemenskap främjar de äldres välbefinnande och hälsa.

 

För tillfället kan detta hjälpbehov bemötas med två tvårummare på Äppelbacken som ett boendealternativ för äldre Borgåbor. Utbudet på bostäder kan variera beroende på hur serviceboendets beläggningsgrad utvecklar sig. Kriterierna för att få hyra en ledig bostad på Äppelbackens servicecenter kan uppfyllas t.ex. på grund av sökandens hjälplöshet, målet att förbättra helhetssituationen och i synnerhet möjligheterna att klara sig självständigt hemma. Potentiella bostadsbehövande skulle på de äldres servicerådgivning (Rodret) informeras om denna service och handledas till att göra upp ett arrendekontrakt. Ett föregående avslag på ansökan om serviceboende är inte en förutsättning för att få hyra en bostad. Hyreskontraktet upprättas och undertecknas av social- och hälsovårdssektorns förvaltningschef tillsammans med hyresgästen.

 

Denna form av uthyrning av bostäder skulle vara ett experiment till slutet av år 2019, emellertid så att de hyreskontrakt som tecknas fortsätter att vara i kraft oberoende av vad som beslutas om fortsättningen för serviceformen. En utvärdering av experimentet görs senast i december 2019, och då fattar nämnden beslut om en eventuell fortsättning eller utvidgning.

 

Social- och hälsovårdsdirektören:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att två bostäder på Äppelbacken kan erbjudas som ett boendealternativ för äldre Borgåbor enligt de principer som nämns ovan.

 

 

Beslut:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att två bostäder på Äppelbacken kan erbjudas som ett boendealternativ för äldre Borgåbor enligt de principer som nämns ovan.

SOHÄN 21.11.2019 § 124

 

Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen (040 676 1374, ann-sofie.silvennoinen@borga.fi), tf. servicechef Krister Lindman (040 575 7758, krister.lindman@porvoo.fi) och tf. servicedirektör Kirsi Oksanen (040 585 3357, kirsi.oksanen@borga.fi)

Under år 2019 har ett försök pågått i Äppelbacken med uthyrning av två bostäder åt äldre Borgåbor som inte uppfyllt kriterierna för serviceboende. Motiveringen till uthyrning av bostad var otrygghet, förbättring av helhetssituationen och i synnerhet stöd för ett självständigt liv hemma.

Sedan våren är två bostäder i Äppelbacken uthyrda på dessa grunder. Försöket har visat sig vara lyckat, och meningen är att fortsätta.

Det föreslås att två bostäder i Äppelbackens servicecenter också i fortsättningen hyrs ut åt äldre Borgåbor som inte uppfyller kriterierna för serviceboende. Motiveringen till att få bostad godkänns kan vara till exempel otrygghet, förbättring av helhetssituationen samt stöd och möjligheter till självständigt boende. Det föreslås att veteraner i Borgå prioriteras när dessa bostäder hyrs ut.

När en bostad blir ledig, kartlägger hemvården och servicerådgivningen för äldre Rodret vilka personer som möjligen behöver bostad. Handledaren för serviceboende vid Äppelbackens servicecenter väljer de blivande hyresgästerna och undertecknar hyresavtal med dem.

 

Stadsfullmäktiges har fastställ seniorboende som ett bindande mål för äldreomsorg och handikappservice år 2020. Beredning och kartläggning av ärendet har inletts. Kriterierna för rätt till seniorboende kommer att fastställas under våren 2020.

 

Social- och hälsovårdsdirektören:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att två bostäder på Äppelbacken kan erbjudas som ett boendealternativ för äldre Borgåbor enligt de principer som nämns ovan.

 

 

Beslut:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att två bostäder på Äppelbacken kan erbjudas som ett boendealternativ för äldre Borgåbor enligt de principer som nämns ovan.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa