Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Social- och hälsovårdsn.

§ 125

21.11.2019

 

FASTSTÄLLANDE AV STADSVETERINÄR-PRAKTIKERNAS ARVODEN FÖR ÅR 2020

 

SOHÄN 21.11.2019 § 125

 

 

Beredning: stadsveterinär Katja Mustonen, tfn 040 4895797 eller katja.mustonen@porvoo.fi

 

 

Stadsveterinärernas pension fastställs enligt den lön som kommunen betalar samt enligt de åtgärdsarvoden som veterinären tar ut av djurens ägare eller innehavare. Kommunen ska för respektive veterinär fastställa åtgärdsarvodenas belopp till grund för pensionsavgiften. Besluten om åtgärdsarvoden under år 2020 ska fattas senast 31.12.2019 och sändas till Keva senast 31.1.2020.

 

 

I fastställelsebeslutet ska arvodenas maximala belopp per veterinär uppges. I beslutet ska också arvoden för obesatta tjänster, till vikarier och andra tillfälliga tjänsteinnehavare uppges. Åtgärdsarvodena till veterinärer med deltidsarbete ska stå i proportion till arbetstiden.

 

 

Kommunernas pensionsförsäkring har meddelat att arvodena år 2020 får uppgå till högst 51 435,60 €.

 

Det föreslås att maximibeloppet för arvodena för varje enskild veterinär fastställs enligt följande:

 • I stadsveterinär-praktiker Aija Makkonen 80 % av maximibeloppet

 • vik. I stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • II stadsveterinär-praktiker Päivi Kuusisto 80 % av maximibeloppet

 • vik. II stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • III stadsveterinär-praktiker Katja Mustonen 60 % av maximibeloppet

 • IV stadsveterinär-praktiker Grim Wickholm 40 000 €

 • V stadsveterinär-praktiker Mare Nygård 44 365 €

 • de vikarierande stadsveterinär-praktikerna maximibeloppet

 

 

Social- och hälsovårdsdirektören:

 

Social- och hälsovårdsnämnden fastställer arvodenas maximibelopp per veterinär för år 2020 enligt följande:

 • I stadsveterinär-praktiker Aija Makkonen 80 % av maximibeloppet

 • vik. I stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • II stadsveterinär-praktiker Päivi Kuusisto 80 % av maximibeloppet

 • vik. II stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • III stadsveterinär-praktiker Katja Mustonen 60 % av maximibeloppet

 • IV stadsveterinär-praktiker Grim Wickholm 40 000 €

 • V stadsveterinär-praktiker Mare Nygård 44 365 €

 • de vikarierande stadsveterinär-praktikerna maximibeloppet

Beslut:

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt fastställa arvodenas maximibelopp per veterinär för år 2020 enligt följande:

 • I stadsveterinär-praktiker Aija Makkonen 80 % av maximibeloppet

 • vik. I stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • II stadsveterinär-praktiker Päivi Kuusisto 80 % av maximibeloppet

 • vik. II stadsveterinär-praktiker 20 % av maximibeloppet (vikarie har inte valts)

 • III stadsveterinär-praktiker Katja Mustonen 60 % av maximibeloppet

 • IV stadsveterinär-praktiker Grim Wickholm 40 000 €

 • V stadsveterinär-praktiker Mare Nygård 44 365 €

 • de vikarierande stadsveterinär-praktikerna maximibeloppet


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa