DynastyDynasty - Kokousasiathttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-2.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-1.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / HUOLTAJAKYSELYT KOULUTUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUISSA HUOLTAJAKYSELYT KOULUTUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUISSA http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-3.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / SIVISTYSTOIMEN PROJEKTISALKKU JA KAUPUNGIN UUSI SÄHKÖINEN PROJEKTISALKUN HALLINNAN TYÖKALUSIVISTYSTOIMEN PROJEKTISALKKU JA KAUPUNGIN UUSI SÄHKÖINEN PROJEKTISALKUN HALLINNAN TYÖKALUhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-5.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / PORVOON KANSALAISOPISTON AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKUTAITOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2020-2022 HYVÄKSYMINENPORVOON KANSALAISOPISTON AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKUTAITOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2020-2022 HYVÄKSYMINENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-4.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN JAOSTOJEN PÄÄTÖKSETSIVISTYSLAUTAKUNNAN JAOSTOJEN PÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-7.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA, TANSSIVA PORVOOTANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA, TANSSIVA PORVOOhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-6.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / AJANKOHTAISET ASIATAJANKOHTAISET ASIAThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-10.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / TIEDOKSITIEDOKSIhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-9.HTMSivistyslautakunta 17.06.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111814-8.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / VÅRDNADSHAVARENKÄTER INOM UTBILDNINGSTJÄNSTERNA OCH TJÄNSTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK VÅRDNADSHAVARENKÄTER INOM UTBILDNINGSTJÄNSTERNA OCH TJÄNSTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-3.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREVAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-2.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETMÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-1.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / GODKÄNNANDE AV MEDBORGARINSTITUTETS LÄROPLAN FÖR UTBILDNING I LITTERACITET FÖR VUXNA INVANDRARE 2020-2022GODKÄNNANDE AV MEDBORGARINSTITUTETS LÄROPLAN FÖR UTBILDNING I LITTERACITET FÖR VUXNA INVANDRARE 2020-2022http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-4.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONERBESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONERhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-7.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / LÄROPLAN FÖR DEN ALLMÄNNA LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING I DANS, TANSSIVA PORVOOLÄROPLAN FÖR DEN ALLMÄNNA LÄROKURSEN I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING I DANS, TANSSIVA PORVOOhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-6.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / BILDNINGSSEKTORNS PROJEKTPORTFÖLJ OCH STADENS NYA ELEKTRONISKA VERKTYG FÖR HANTERING AV PROJEKTPORTFÖLJENBILDNINGSSEKTORNS PROJEKTPORTFÖLJ OCH STADENS NYA ELEKTRONISKA VERKTYG FÖR HANTERING AV PROJEKTPORTFÖLJENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-5.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / FÖR KÄNNEDOMFÖR KÄNNEDOMhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-9.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / TJÄNSTEINNEHAVARBESLUTTJÄNSTEINNEHAVARBESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-8.HTMBildningsnämnden 17.06.2021 / AKTUELLA ÄRENDENAKTUELLA ÄRENDENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111824-10.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / SAMARBETSAVTAL FÖR KOMMUNERNA I HELSINGFORSREGIONEN 2021SAMARBETSAVTAL FÖR KOMMUNERNA I HELSINGFORSREGIONEN 2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-8.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / ROSK´N ROLL OY AB, ÄNDRING AV DELÄGARAVTALETROSK´N ROLL OY AB, ÄNDRING AV DELÄGARAVTALEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-7.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / PERSONALRAPPORT 2020PERSONALRAPPORT 2020http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-5.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2020GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2020http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-3.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / PROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERAREhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-2.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETSAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-1.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / RAPPORT OM BORGÅ STADS VÄLFÄRDSBERÄTTELSE 2020RAPPORT OM BORGÅ STADS VÄLFÄRDSBERÄTTELSE 2020http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-6.HTMStadsfullmäktige 16.06.2021 / UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111840-4.HTMKaupunginvaltuusto 16.06.2021 / HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2021HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111839-8.HTMKaupunginvaltuusto 16.06.2021 / PORVOON KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI 2020PORVOON KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI 2020http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202111839-6.HTM