DynastyDynasty - Kokousasiathttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITIONSUTKAST TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM REFORMEN AV ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMT RÄDDNINGSVÄSENDET OCH OM INRÄTTANDET AV LANDSKAPBEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITIONSUTKAST TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM REFORMEN AV ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMT RÄDDNINGSVÄSENDET OCH OM INRÄTTANDET AV LANDSKAPhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-5.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / BORGÅ SKA BLI EN TÄTARE DEL AV METROPOLOMRÅDET OCH HELSINGFORSREGIONENS SAMARBETSMÖTEBORGÅ SKA BLI EN TÄTARE DEL AV METROPOLOMRÅDET OCH HELSINGFORSREGIONENS SAMARBETSMÖTEhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-4.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET OCH GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET, SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLANDBEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET OCH GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET, SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLANDhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-3.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / PROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERAREhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-2.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETMÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-1.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / BEREDNING AV ETT PROJEKTBOLAG FÖR DEN ÖSTLIGA JÄRNVÄGSFÖRBINDELSENBEREDNING AV ETT PROJEKTBOLAG FÖR DEN ÖSTLIGA JÄRNVÄGSFÖRBINDELSENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-6.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / AVBRYTANDE AV UPPHANDLINGEN SOM GÄLLER SANERINGSENTREPRENADEN PÅ GÅRDSOMRÅDEN I HUHTISEN KOULU OCH MÅNSKENSSTIGENS DAGHEM AVBRYTANDE AV UPPHANDLINGEN SOM GÄLLER SANERINGSENTREPRENADEN PÅ GÅRDSOMRÅDEN I HUHTISEN KOULU OCH MÅNSKENSSTIGENS DAGHEM http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-7.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / UPPFÖLJNINGSGRUPP FÖR PROGRAMMET FÖR HÅLLBAR EKONOMIUPPFÖLJNINGSGRUPP FÖR PROGRAMMET FÖR HÅLLBAR EKONOMIhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-8.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / UTREDNING AV BORGÅ STADS MÖJLIGHET ATT ORDNA OCH PRODUCERA ASKOLA KOMMUNS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FR.O.M. 1.1.2021 UTREDNING AV BORGÅ STADS MÖJLIGHET ATT ORDNA OCH PRODUCERA ASKOLA KOMMUNS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FR.O.M. 1.1.2021 http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-12.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / AKTUELLA ÄRENDENAKTUELLA ÄRENDENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-11.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / TJÄNSTEINNEHAVARBESLUTTJÄNSTEINNEHAVARBESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-10.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / NÄMNDERNAS BESLUTNÄMNDERNAS BESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-9.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUTLAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-13.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / MEDDELANDEMEDDELANDEhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-15.HTMStadsstyrelsen 29.06.2020 / LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUTLAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011455-14.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLANDTILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLANDhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-3.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-2.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-1.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / PORVOO TIIVIIMMÄKSI OSAKSI METROPOLIALUETTA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUSTAPORVOO TIIVIIMMÄKSI OSAKSI METROPOLIALUETTA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUSTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-4.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / SELVITYS PORVOON KAUPUNGIN MAHDOLLISUUDESTA JÄRJESTÄÄ JA TUOTTAA ASKOLAN KUNNAN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT 1.1.2020 ALKAENSELVITYS PORVOON KAUPUNGIN MAHDOLLISUUDESTA JÄRJESTÄÄ JA TUOTTAA ASKOLAN KUNNAN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUT 1.1.2020 ALKAENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-12.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTAKAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-13.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSILAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-5.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / ITÄISEN SUUNNAN RATAYHTEYDEN HANKEYHTIÖVALMISTELUITÄISEN SUUNNAN RATAYHTEYDEN HANKEYHTIÖVALMISTELUhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-6.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-11.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-10.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSETLAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-9.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / HUHTISEN KOULUN JA KUUTAMOPOLUN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEIDEN SANEERAUSURAKKA -HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN HUHTISEN KOULUN JA KUUTAMOPOLUN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEIDEN SANEERAUSURAKKA -HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-7.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KESTÄVÄN TALOUDEN OHJELMAN SEURANTARYHMÄKESTÄVÄN TALOUDEN OHJELMAN SEURANTARYHMÄhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-8.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / ILMOITUSASIAILMOITUSASIAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-15.HTMKaupunginhallitus 29.06.2020 / KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTAKAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011454-14.HTM