DynastyDynasty - Kokousasiathttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / SKOLORNAS RESURSER FÖR ATT VERKSTÄLLA LÄROPLANEN LÄSÅRET 2020-2021SKOLORNAS RESURSER FÖR ATT VERKSTÄLLA LÄROPLANEN LÄSÅRET 2020-2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-4.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / ARBETSORDNING FÖR MÖTETARBETSORDNING FÖR MÖTEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-3.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREVAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-2.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETMÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-1.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / BEGRÄNSNINGAR FÖR ATT ORDNA UNDERVISNING PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSETBEGRÄNSNINGAR FÖR ATT ORDNA UNDERVISNING PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-5.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / ANVÄNDNING AV FONDMEDEL/BORGÅ GYMNASIUMANVÄNDNING AV FONDMEDEL/BORGÅ GYMNASIUMhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-6.HTMSvenskspråkiga utbildningssektionen 07.04.2020 / ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOMÄRENDEN FÖR KÄNNEDOMhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011359-7.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / KATSAUS POIKKEAVIEN OPETUSJÄRJESTELYIDEN TOTEUTUMISEEN POIKKEUSOLOISSAKATSAUS POIKKEAVIEN OPETUSJÄRJESTELYIDEN TOTEUTUMISEEN POIKKEUSOLOISSAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-4.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-3.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OPETUSTUNNIT LV 2020-2021PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OPETUSTUNNIT LV 2020-2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-5.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN OPETUSRESURSSI LV 2020-2021LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN OPETUSRESURSSI LV 2020-2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-6.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / TIEDOKSITIEDOKSIhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-8.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN RESURSOINTI LUKUVUONNA 2020-2021AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN RESURSOINTI LUKUVUONNA 2020-2021http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-7.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-2.HTMSuomenkielinen koulutusjaosto 07.04.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011322-1.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / AKTUELLA ÄRENDENAKTUELLA ÄRENDENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-9.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / BESLUT AV LEDNINGSGRUPPEN FÖR EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDENBESLUT AV LEDNINGSGRUPPEN FÖR EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDENhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-8.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / TJÄNSTEINNEHAVARBESLUTTJÄNSTEINNEHAVARBESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-7.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / NÄMNDERNAS BESLUTNÄMNDERNAS BESLUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-6.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BORGÅNEJDENS BOSTADSSTIFTELSES STADGARUTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BORGÅNEJDENS BOSTADSSTIFTELSES STADGARhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-5.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / VAKT- OCH SÄKERHETSTJÄNSTERVAKT- OCH SÄKERHETSTJÄNSTERhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-4.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / PERSONALRAPPORT 2019PERSONALRAPPORT 2019http://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-3.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / PROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERAREhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-2.HTMStadsstyrelsen 06.04.2020 / MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETMÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011344-1.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-9.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄN PÄÄTÖKSETPOIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄN PÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-8.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-7.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSETLAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSEThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-6.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / LAUSUNTO PORVOON SEUDUN ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTALAUSUNTO PORVOON SEUDUN ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTAhttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-5.HTMKaupunginhallitus 06.04.2020 / VARTIOINTI- JA TURVAPALVELUTVARTIOINTI- JA TURVAPALVELUThttp://porvoo01.oncloudos.com:80/kokous/202011345-4.HTM